วันที่มีผลบังคับใช้: 1 มกราคม พ.ศ. 2022

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายถึงข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณเมื่อคุณมีปฏิสัมพันธ์กับเราในร้านจำหน่ายของเรา ผ่านการให้บริการลูกค้า บนเว็บไซต์ค้าปลีก แอปมือถือ (ถ้ามี) หรือบนเว็บไซต์องค์กรของเรา (levistrauss.com) (เรียกรวมกันว่า “เว็บไซต์”).

ในการส่งข้อมูลผ่านหรือใช้เว็บไซต์ของเรา จะถือว่าคุณรับทราบว่าเราอาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวที่คุณแจ้งให้เราทราบ และตามที่กฎหมายอนุญาตหรือกำหนด ตามที่ใช้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ “LS&Co” และ “เรา” หมายถึง Levi Strauss & Company ซึ่งเป็นบริษัทที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ในสหรัฐอเมริกา (เว้นแต่จะมีนิติบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ตั้งของคุณตามที่อธิบายไว้ในส่วน “ประกาศเพิ่มเติม” ด้านล่าง) และบริษัทในเครือและบริษัทลูกที่ดำเนินงานภายใต้แบรนด์ LS&Co เช่น Dockers

LS&Co ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ตลอดเวลา เราจะสะท้อนถึงการปรับแก้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้บนเว็บไซต์ของเรา และจะระบุวันที่นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้รับการแก้ไขครั้งล่าสุด การเข้าถึงและ/หรือการใช้งานเว็บไซต์ของคุณอย่างต่อเนื่องหลังจากการแก้ไขดังกล่าวจะถือว่าคุณยอมรับและตกลงในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ตามที่มีการแก้ไขเว้นแต่จะเป็นข้อห้ามตามกฎหมาย โปรดตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะ ๆ เพื่อที่คุณจะได้ทราบว่าเราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใด เราใช้ข้อมูลเหล่านั้นอย่างไร และเราอาจจะเปิดเผยต่อใคร

Levi Strauss & Co. (“LS&Co” หรือ “เรา”) มุ่งมั่นอย่างยิ่งต่อความสัมพันธ์ที่เกิดจากความไว้ใจที่เรามีกับคุณ กว่า 160 ปีที่เราได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์แท้โดยเป็นผู้นำด้วยค่านิยมของเรา ในขณะที่เราสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการต่อตลาด เราจะจับคู่เทคโนโลยีและแนวปฏิบัติที่ก้าวหน้ากับความสนใจในเรื่องความเป็นส่วนตัวของคุณ